Uitstel beantwoording vragen van de leden Inge van Dijk , Mohandis en Van Nispen over het bericht dat honderden sportclubs niet meer kunnen verduurzamen