Beslisnota bij Rapport 'Naar navolgbare normen - Onderzoek naar de normbedragen in de Wet studiefinanciering BES'