Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van de leden Bamenga en De Hoop over het bericht dat vijf jaar na ramp met MSC Zoe duidelijk wordt waar de troep ligt