Afschrift van een brief aan Pesticide Action Network Netherlands over de “dringende oproep om PFAS-pesticiden in de Europese Unie te verbieden”