Reactie op de motie van het lid Kröger over het rijksvastgoed zo snel mogelijk laten voldoen aan de label C-plicht (Kamerstuk 29023-503)