Overzicht van de specifieke uitkeringen per ministerie uitbetaald in 2023