Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen 36377-9 over het vervangen van de term 'aanwijzing' door 'bevel'