Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rappel van openstaande en deels voldane toezeggingen op het terrein van Koninkrijksrelaties