Amendement van het lid Slagt-Tichelman 36550-XVI-4 over middelen voor het WLZ-kader