Convocatie commissiedebat Eerstelijnszorg woensdag 22 mei 2024, 10.00 tot 14.00 uur