Beslisnota bij Aanvullende informatie t.b.v. plenair debat over de Energiewet (Kamerstuk 36378)