Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Kamminga en Becker over het bericht ‘Oeganda handhaaft een van de strengste antihomowetten ter wereld