Convocatie inbreng feitelijke vragen over de Slotwetten 2023 van het ministerie EZK, J&V en BZK voor het zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering - 23 mei 2024 te 14 uur -