Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 21 mei 2024.