Antwoord op vragen van het lid Keijzer over het bericht 'Ruimere asielmogelijkheden voor Eritreeërs metciviele dienstplicht'