Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI-1)