Antwoord op vragen van het lid Dobbe over de resolutie van de VN veiligheidsraad over een wapenstilstand in Gaza