Verantwoordingsdebat over het jaar 2023 (ongecorrigeerd)