36528 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten