Bijlages Nota van Antwoord (4) Beantwoording en (5) Index