Wijziging van Bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen; Genève, 17 juni 2022