Antwoord op vragen van het lid Kathmann over de slechte beveiliging van gemeentelijke websites