Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Slagt-Tichelman en Mohandis over het bericht dat geïnstalleerde trapliften vaak nog steeds niet voldoen aan het Bouwbesluit en dit tegenstrijdig is met valpreventie beleid