Antwoord op van het lid Patijn over de ontwikkeling van de AIQ