Beslisnota bij Aanbieding Standen van de uitvoering