Reactie op de amendementen ingediend tijdens het wetsvoorstel regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk 36378)