Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht ‘Het buurtinitiatief grijpt naast de opdrachten voor energiebesparing’