Lijst van vragen en antwoorden, over aan de Algemene Rekenkamer over de rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 36 560 VI-2), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 36 560 VII-2) en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36560 XIII-2)