Amendement van het lid Dobbe 36550-XVI-8 over aanvullende middelen voor de Wlz