Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. 36550-XVI-9 t.v.v. nr. 5 over middelen voor BOSA