Convocatie technische briefing van Algemene Rekenkamer over de Rapporten en Resultaten verantwoordingsonderzoeken 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bij het Nationaal Groeifonds op 12 juni 2024.