Beslisnota bij Kamerbrief Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 (Kamerstuk 36560-IV-1)