Beslisnota bij Verkennende gesprekken aandelen EPZ