Beslisnota bij Kamerbrief Verkenning mogelijkheden AI-faciliteit