Amendement van het lid Inge van Dijk 36550-XIII-4 over middelen voor de Nationale Technologiestrategie