Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023 (Kamerstuk 36560-XIII-1)