Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. 36550-XV-6 t.v.v. nr. 5 over middelen voor het kindgebonden budget