Herziene convocatie wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag 2023 en de Staat van het Onderwijs d.d. 10 juni 2024