Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 4 juni 2024