Herziene convocatie commissiedebat Staat van de economie op 13 juni 2024. (TOT NADER ORDER UITGESTELD)