Verzoek om een reactie op de motie-Van Esch c.s. over nul uit de pijp Chemours (Kamerstuk 27625, nr. 652) en de motie-Van Esch/Beckerman over Chemours aansprakelijk stellen (Kamerstuk 33118, nr. 265), te ontvangen op 25 oktober 2023