Beslisnota bij Kamerbrief Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023 (Kamerstuk 36560-XIV-1)