Uitwerking motie-Patijn over uitwerking varianten voor compensatie van de koopkrachtfout (Kamerstuk 36488-18)