Beslisnota bij Reactie op verzoek commissie over ‘verankering van de palliatieve fase in alle zorgwetten’