Herziene convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - d.d. 11 juni 2024, 18.30 - 22.30 uur; spreektijden toegevoegd