Beslisnota bij Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2023 (Kamerstuk 36560-X-1)