Beslisnota bij Rapport "Naar een toekomstbestendige energiebelasting"