Beslisnota bij Aanstellingswijze commissarissen van de Koning en burgemeesters