Beslisnota bij Toezeggingen, gedaan tijdens het tweeminutendebat van 23 mei 2024, over het concept wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3