Antwoord op vragen van het lid De Kort over het artikel 'Prostitutie, drugs en vechtpartijen: meer heftige incidenten op middelbare scholen'